Provozní řád

  PENZION U ZACHŮ

  PROVOZNÍ ŘÁD

  Provozovna: Penzion U Zachů, nám. Míru 209, 696 42 Vracov
  Provozovatel: Jaroslav Lukeš
  IČ: 74295268
  DIČ: CZ7507154248

  Provoz celoroční. Provozní doba ubytování – příjezdy/odjezdy a snídaně – dle dohody.

  Vážení a milí hosté,

  seznamte se, prosím, s pravidly provozu Penzionu U Zachů:

  1. Po příjezdu host předloží provozovateli popř. pracovníkovi penzionu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti. Po zaznamenání údajů budou hostovi předány klíče od pokoje, hlavních vchodových dveří (2x) a host bude ubytován.

  2. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit správci penzionu. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.

  3. Pokoje jsou vybaveny lůžkovinami, povlečením, ručníky a toaletním papírem (v ceně za pobyt).

  4. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu provozovatel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

  5. Na pokojích a v prostorách penzionu nesmí host bez souhlasu provozovatele penzionu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

  6. Všichni ubytovaní hosté musí dbát o čistotu a pořádek na pokojích, chodbách i v okolí budovy.

  7. Penzion neručí za věci vnesené hostem do penzionu a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti).

  8. Snídaně jsou formou švédského stolu. Obědy nebo večeře nejsou nabízeny.

  9. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých na pokoji ani v ostatních prostorách penzionu. Dohlížející osoba nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem. Hosté odpovídají za vlastní bezpečnost.

  10. Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla a zavřít okna pokoje.

  11. V budově penzionu je Zákaz kouření!!! Kouření je možné ve venkovním prostoru penzionu.

  12. Psi a jiná zvířata mohou být v penzionu ubytována za předpokladu, že jejich majitel bude dbát o pořádek prostor pokoje i společných prostor a domácí mazlíček nebude obtěžovat ostatní hosty penzionu. Cena za umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku.

  13. S ohledem na ostatní hosty dodržujte, prosím, noční klid od 22:00 hodin do 07:00 hodin.

  14. Škody způsobené na majetku penzionu je host povinen ohlásit majiteli bez prodlení a uhradit způsobenou škodu.

  15. Host je povinen seznámit se a dodržovat ustanovení ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má penzion právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.

  Příjemný pobyt!

  Vracov 1. 1. 2019 Jaroslav Lukeš, majitel